BUY BANKNIFTY 15/25/50 LOT 24000 CALL ABV 218 HIT 329 ENJOYYYYYYYYY

WWW.KRIVASTOCK.COM
BUY BANKNIFTY 15/25/50 LOT 24000 CALL ABV 218 HIT 329
ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
CALL 09979965611 09724034979 07096510606 09033034939

WWW.KRIVASTOCK.COM BUY BANKNIFTY 15/25/50 LOT ABV 24090 HIT 24300
ENJOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
CALL 09979965611 09724034979 07096510606 09033034939